بایگانی دسته‌ی: تیم سازی

توازن یا هم‌ترازی تیم چیست؟

-توازن یا هم‌ترازی تیم چیست؟ - تیم همگن

توازن یا هم‌ترازی تیم چیست؟ کشف کنید چگونه می‌توان زمینه مشترکی را ایجاد کرد که برای کار تیمی بسیار مؤثر، ضروری است مقدمه در کارگاهی که اخیراً با نزدیک به 100 شرکت‌کننده در آن برگزار کردیم، از شرکت‌کنندگان پرسیدیم “چه مشکلات سازمانی، موانع و خطراتی باعث می‌شود شما نتوانید به صورت موفقیت‌آمیز ایده‌های تجاری خود […]

سیستم ‌پشتیبانی تصمیم (DSS)

سیستم ‌پشتیبانی تصمیم (DSS)

سیستم ‌پشتیبانی تصمیم (DSS) سیستم پشتیبانی تصمیم یک سیستم مبتنی بر رایانه است که به نیازهای تصمیم گیری مدیران کمک می‌کند. اطلاعاتی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد که آنها را قادر می‌سازد تصمیمات نیمه ساختاری و غیر ساختاری بگیرند. DSS برای انجام تجزیه و تحلیل سطح پایین داده‌ها و تولید اطلاعات، از مدل‌های مختلف […]

21 روش منحصر به فرد برای ایجاد انگیزه در تیم فروش

21 روش منحصر به فرد برای ایجاد انگیزه در تیم فروش

21 روش منحصر به فرد برای ایجاد انگیزه در تیم فروش صرف صحبت از پول و درآمد بیشتر برای فروشندگان برای شما یک تیم فروش با انگیزه نخواهد ساخت. انگیزه عمیق‌تر از اعداد است رهبران فروش به روش‌هایی برای برافروختن تمایلات درونی فروشندگان برای برنده شدن، تفریح، عملکرد بهتر و تمجید از آنها نیاز دارند. […]

خلاصه کتاب رئیس خوب، رئیس بد

خلاصه کتاب رئیس خوب، رئیس بد

خلاصه کتاب رئیس خوب، رئیس بد چگونه بهترین باشیم و از بدترین ها عبرت بگیریم معرفی كتاب : رییس خوب، رییس بد دﻛﺘﺮ راﺑﺮت ﺳﺎﺗﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهء اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻋـﻼم می کند ﻛـﻪ اﺑﻠﻬـﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻛﺎری، او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎب رﻳﻴﺲ ﺧـﻮب، رﻳـﻴﺲ ﺑﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ؛ زﻳﺮا اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر […]

صفت های بایسته یک رهبر به روایت جان ماکسول – بخش اول

صفت های بایسته یک رهبر به روایت جان ماکسول

صفت های بایسته یک رهبر به روایت جان ماکسول  بخش اول مقدمه چه چیزی مردم را وا می دارد که رهبری کسی را بپذیرند؟ چرا مردم در پذیرش رهبری کس دیگری اکراه دارند.  اما پشت سر یک نفر دیگر تا آن سر دنیا می روند؟  اگر در عمق وجود خویش نگاه کنید آیا آن صفات […]

ﺭﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل

ﺭﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل-فرهنگ سازمانی-سازمان

ﺭﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل مقدمه ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ “ﺭﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮﻝ” ، ﺁﻗﺎی ﻛﺎﺗﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ، ﺍﻳﺪﻩﻫﺎی ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍی ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ میﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎﺩگی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی میﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻧﻘﺸـﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﺎﻣلی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ میﺳﺎﺯﺩ. ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻮﺟـﺐ […]

کاربردهای عملی تئوری های انگیزش

کاربردهای عملی تئوری های انگیزش

کاربردهای عملی تئوری های انگیزش  در این مقاله کاربرد های تئوری های انگیزش برای طراحی روش ها و برنامه های مختلف کاربردی مورد بحث قرار می گیرد.  الف – مدیریت بر مبنای هدف ب – تعدیل رفتار سازمانی ج – مشارکت کارکنان د – طرح های پرداخت متغیر ه – طراحی مجدد شغل و – […]

تئوری های انگیزش (نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان)

تئوری های انگیزش (نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان)

تئوری های انگیزش (نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان)  مفهوم پردازی انگیزش عملکرد افراد تنها به توانایی آنها بستگی ندارد ، بلکه انگیزش آنان نیز در آن تاثیرگذار است. وظیفه مدیر و رهبر این است که زیردستان خود را بشناسد ، نیازهای آنان را تشخیص دهد و با رفع نیازهایی همچون نیازهای اقتصادی ، احساس بی […]

یادگیری و کاربرد آن در سازمان

یادگیری و کاربرد آن در سازمان

یادگیری و کاربرد آن در سازمان  مفهوم پردازی یادگیری  همه رفتارهای پیچیده از طریق یادگیری حاصل می شوند. اگر بخواهیم رفتار فرد را توجیه ، پیش بینی و یا کنترل کنیم باید بدانیم که وی چگونه آن رفتار را یاد گرفته است. یادگیری به زبان انگلیسی Learning, Study  تعریف یادگیری  هر تغییر به نسبت پایدار […]

کاربرد انواع هوش و نقش احساسات در سازمان

کاربرد انواع هوش و نقش احساسات در سازمان

کاربرد انواع هوش و نقش احساسات در سازمان هوش  تعریف هوش  ظرفیت فرد برای تفکر ، استدلال و حل مسئله به طور مولد و سازنده.  ریشه های هوش عده‌ای بر این باورند که هوش به عنوان یک ویژگی درونی فرد از نسلی به نسل بعد منتقل می شوند و برخی دیگر بر این باورند که […]