در حال بارگذاری پخش کننده...

مقدمه

به اطلاع می رساند بانک ملی ایران جهت حمایت و رفاه حال کارکنان محترم و خانواده ایشان در هنگام بروز بیماری و یا وقوع حوادث احتمالی، مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه درمان گروهی در بخش بستری با شرکت بیمه نوین نموده است که نحوه ارائه خدمات و استفاده از مزایای مذکور به شرح زیر می باشد

 بیمه گر: شرکت بیمه نوین می باشد که نسبت به تامین پوشش بیمه ای موضوع قرارداد اقدام خواهد نمود.

 مجری: شرکت کارگزاری توسعه فرهنگ بیمه می باشد که به نمایندگی شرکت بیمه نوین وظیفه اجرای مفاد قرارداد را بر عهده دارد

الف) موضوع و کلیات قرارداد

موضوع قرارداد: عبارت است از جبران هزینه های بستری بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگانی که طبق شرایط مقرر در قرارداد در تعهد بیمه گر قرار خواهد گرفت.

نکته: تعهد شرکت بیمه نوین صرفا در بخش بستری می باشد، بنابراین پرداخت نسخ و فاکتورهای مربوط به خدمات سرپایی، هزینه های اورژانس وسایر موارد مشابه همچنان براساس تعرفه های مورد توافق سیستم بانکی و دستورالعمل های صادره بانک به قوت خود باقی است.

بیمه شدگان مشمول قرارداد: عبارتند از کلیه کارکنان شاغل، بازنشسته، از کارافتاده، حالت اشتغال، وظیفه بگیران و افراد تحت تکفل ایشان.

 ادامه پوشش درمانی بیمه شدگانی که در طول مدت خدمت و در برخی از مقاطع زمانی به هر دلیل از بانک حقوق دریافت ننمایند، منوط به موافقت بانک ملی ایران و پرداخت حق بیمه یکجا بابت مدت مذکور و حداکثر تا انتهای قرارداد توسط بیمه شده می باشد.

نکته: در صورت خروج از کفالت بیمه شده و عدم اطلاع رسانی به موقع توسط بیمه شدگان، مسئولیت و عواقب ناشی از آن به عهده بیمه شده خواهد بود و کلیه هزینه های پرداختی در مدت زمان مذکور یکجا توسط بانک از حساب حقوقی بیمه شده اصلی مسترد خواهد شد. با توجه به بسته شدن لیست ابتدای دوره، اضافه شدن افراد در بین قرارداد تنها طبق ضوابط و با موافقت بانک ملی ایران امکان پذیر می باشد.

ب) تعهدات بیمه گر

به موجب قرارداد کلیه هزینه های بستری در بیمارستان و مراکز درمانی طرف قرارداد شامل انواع جراحیها، بیماری های اعصاب و روان، انواع مسمومیت داروئی، درمان نازائی (به شرط بستری)، زایمان اعم از طبیعی و سزارین، لیزیک چشم (مشروط بر اینکه نمره هر چشم ۳ دیوپتر و به بالا باشد) ، بدون اخذ فرانشیز در تعهد شرکت بیمه نوین می باشد.

پرداخت ۱۰۰٪ هزینه اتاق خصوصی و همراه بیمار در صورت تجویز پزشک معالج و درج در شرح بستری.

در صورت عدم تجویز توسط پزشک معالج و تمایل بیمار مبنی بر استفاده از اتاق خصوصی و همراه در مراکز طرف قرارداد، ۵۰ هزينه همراه و اتاق مذکور به عهده بیمه شده می باشد.

هزینه اتاق خصوصی و همراه جانبازان ۵۰% و بالاتر با ارائه کارت جانبازی مشمول بخشودگی ۱۰۰% می باشد.

پرداخت هزینه خرید اعضاء طبیعی بدن که به تائید انجمن اهداء عضو رسیده باشد و پرداخت هزینه های بستری فرد اهداء کننده عضو مرتبط با عمل جراحی عضو اهداء شده، مطابق با تعرفه مصوب بانک ملی ایران در تعهد بیمه گر می باشد.

پرداخت هزینه نگهداری سلولهای بنیادی (فقط در مرحله اولیه همزمان با زایمان اعم از طبیعی و سزارین) قابل پرداخت می باشد.

 نکته: هزینه اعمال جراحی زیبایی قابل پرداخت نمی باشد.

ج) نحوه استفاده از خدمات بستری در مراکز طرف قرارداد

جهت تسهیل فرآیند بهره مندی بیمه شدگان بانک ملی ایران از خدمات قرارداد، کلیه بیمه شدگان می توانند با در دست داشتن مدارک مشروحه زیر به کلیه مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه نوین در سراسر کشور مراجعه نموده و پس از طی مراحل خدمات بستری و درمانی و بدون پرداخت هیچ گونه وجهی از مرکز درمانی ترخیص گردند.

 مدارک مورد نیاز جهت بستری در مراکز درمانی طرف قرارداد:

1 – دفترچه بیمه خدمات درمان بانک ملی ایران

2 – کارت ملی بیمار

توضیح: مرکز درمانی طرف قرارداد ضمن بستری بیمار نسبت به اخذ کپی از کارت ملی و دفترچه بیمه درمان بیمه شده اقدام نموده و بیمه شده از پرداخت هرگونه وجهی در مرکز درمانی طرف قرارداد معاف می باشد.

توضیح: به منظور رفاه حال بیمه شدگان محترم، با بیمارستانهای تراز اول کشور به شرح مندرج در سایت شرکت بیمه نوین، قرارداد تنظیم گردیده است و تأکید می گردد بیمه شدگان در صورت نیاز، جهت دریافت خدمات درمانی خود به بیمارستان های طرف قرارداد مراجعه نمایند.

با عنایت به گستردگی مراکز طرف قرارداد و توجه به این نکته که بیمه شدگان محترم در صورت مراجعه به مراکز درمان طرف قرارداد شرکت بیمه نوین، از پرداخت هر گونه وجهی معاف می باشند و مراکز درمانی بدون دریافت هزینه نسبت به انجام امور بستری و درمان بیمه شدگان اقدام می نمایند، بنابراین اکیدا توصیه می گردد به منظور عدم تحمیل بار مالی و هزینه به بیمه شدگان محترم از مراجعه به مراکز درمانی غیرطرف قرارداد بیمه نوین جدا خودداری نمایند.

آدرس و تلفن کلیه شعب و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه نوین در سراسر کشور در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی می باشد. بدیهی است در صورت نیاز بیمه شدگان به مراجعه به مراکز درمانی غیرطرف قرارداد می بایست مطابق با روش مندرج در بند «د» اقدام نموده و هزینه های خود را بر اساس تعرفه مصوب بانک ملی ایران از شرکت بیمه نوین دریافت نمایند که در این صورت پرداخت مابه التفاوت تعرفه با مبلغ پرداختی و ضرر و زیان مربوطه بر عهده بیمه شده خواهد بود.

www.novininsurance.com

نکته مهم:

ارائه کلیه خدمات درمان بستری صرفا بر اساس ضوابط و مقررات و مفاد مندرج در دستور العمل ها و اطلاعیه ها و نامه های عمومی ابلاغی بانک می باشد.

 • هزینه بستری بیماران در بیمارستان های دولتی سراسر کشور طبق صورتحساب صادره و بدون کسر فرانشیز پرداخت خواهد شد.
 • در صورت لزوم به تأمین وجه و تسویه با بیمارستان های دولتی، تماس با مرکز پشتیبانی ۲۴ ساعته شرکت کارگزاری الزامی است.
 • بیمه شدگان محترم جهت پیگیری وضعیت پرونده خسارت خود می توانند به آدرس اینترنتی شرکت بیمه نوین، قسمت پرتال «ویژه کارکنان بانک ملی ایران» مراجعه نمایند.

د) نحوه استفاده از خدمات بستری در مراکز غیرطرف قرارداد

در صورتی که بیمه شدگان به هر دلیل در مراکز درمانی غیرطرف قرارداد بستری شوند، می بایست پس از ترخیص و تسویه حساب با مرکز درمانی، نسبت به ارائه اسناد هزینه ای و صورتحساب های بیمارستانی (به شرح زیر) به دوایر رفاه ادارات امور اقدام نمایند.

 در این صورت و پس از انجام بررسی های لازم توسط شرکت بیمه گر، خسارت متعلقه بر مبنای تعرفهی بانک ملی ایران محاسبه و به حساب حقوقی بیمه شده واریز می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت مراکز درمانی غیر طرف قرارداد:

 1. اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان
 2. اصل ریز صورتحساب، تصویر جوابیه آزمایش و نوار قلب، رادیولوژی و …
 3. اصل ریز دارو و لوازم مصرفی در طول بستری
 4. تصویر برگه شرح عمل یا خلاصه پرونده بیمارستانی و برگه بیهوشی
 5. کپی کارت ملی بیمار
 6. کپی صفحه اول دفترچه بیمه درمان بانک.

 توجه: کلیه مدارک می بایست دارای مشخصات کامل بیمار بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی باشند.

 توضیح: صورتحساب و مدارک درمان بستری بیمه شدگان در صورت مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد، حداکثر به مدت ۶ ماه پس از ترخیص، توسط شرکت بیمه گر قابل پرداخت می باشد.

توضیح: هزینه هایی که برخی از پزشکان جداگانه یا علاوه بر تعرفه قانونی تعریف شده از بیمه شدگان دریافت می نمایند تحت پوشش بیمه نامه درمان نمی باشد.

تخفیفات و تسهیلات ویژه قابل ارائه به کارکنان بانک ملی ایران در انواع رشته های بیمه ای

 طی توافق بعمل آمده فی مابین بانک ملی ایران و شرکت بیمه نوین تخفیفات و تسهیلات ویژه مندرج در جدول زیر جهت کلیه کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران بانک ملی ایران و خانواده ایشان شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) در سراسر کشور ارائه می گردد:

نحوه استفاده:

کلیه مشمولین محترم می توانند به یکی از طرق زیر نسبت به بهره مندی از تخفیفات و تسهیلات مربوطه و صدور بیمه نامه مورد نیاز خویش اقدام نمایند

 • تماس با مرکز پشتیبانی بیمه های خودرو به شماره ۵۴۵۳۷۱۰۰ (۰۲۱) و دریافت بیمه نامه در محل شعبه یا اداره محل خدمت
 • مراجعه به کلیه شعب و نمایندگان منتخب شرکت بیمه نوین در سراسر کشور

 به منظور رفاه حال کارکنان محترم، صدور انواع بیمه نامه جهت کلیه مشمولین در محل اداره کل رفاه و درمان ادارات مرکزی و دوایر رفاه ادارات امور شعب استان های بانک ملی ایران توسط کارشناسان بیمه انجام می پذیرد.

تفاهم نامه بیمه خودرو ویژه کارکنان بانک ملی ایران

کلیه کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران بانک ملی ایران و خانواده ایشان (شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) در سراسر کشور می توانند با شرایط ذیل و به یکی از روشهای پرداخت نقدی، روش کسر از حقوق و یا پرداخت چک از مزایای بیمه خودرو بهره مند گردند:

لازم به ذکر است به منظور رفاه خانواده معظم بانک ملی ایران، امکان صدور بیمه نامه جهت خواهر و برادر کارکنان بانک ملی ایران و نیز کارکنان شرکت های وابسته و خانواده ی ایشان شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر بهره مندی از کلیه تخفیفات فوق الاشاره و شرایط مندرج در ذیل میسر می باشد:

 • بیمه نامه شخص ثالث بصورت ۲۵٪ نقد و الباقی طی شش قسط مساوی، متوالی و ماهیانه با ارائه چک.
 • بیمه نامه بدنه خودرو بصورت ۱۰ قسط مساوی، متوالی و ماهیانه با ارائه چک.

طرح اتوپلاس

 طرح اتوپلاس شرکت بیمه نوین در دو سطح «اتوپلاس» و «اتوپلاس طلایی» طراحی شده است. در اتوپلاس، خدمات امدادی رایگان در کنار بیمه نامه بدنه، ارائه می گردد.

در اتوپلاس طلائی علاوه بر ارائه خدمات امدادی رایگان با سطح بالاتر، تعدادی پوشش بیمه ای جدید نیز به صورت رایگان، ارائه می گردد.

 شرح خدمات کارت عضویت اتوپلاس

شرح خدمات کارت عضویت اتوپلاس طلایی

پوشش های اضافی دارندگان کارت اتوپلاس طلایی

بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی

 در این بیمه نامه كل مجتمع مسکونی در صورت وقوع آتش سوزی و سرایت به سایر واحدهای مجتمع و مسئولیت قانونی مدیر ساختمان در قبال کارکنان، استفاده کنندگان از آسانسور و اشخاص ثالث تحت پوشش می باشد. بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی موارد زیر را در بر می گیرد:

 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان (سرایدار، نگهبان و …)
 • بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان در قبال استفاده کنندگان از آسانسور
 • بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره مجتمع های مسکونی در قبال اشخاص ثالث