بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

در این بیمه‌نامه شما بر پایه نیازهای خود و خانواده، در ابتدا میزان سرمایه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می‌کنید و باتوجه‌به توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را برمی‌گزینید. حق بیمه‌های پرداختی شما پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت و پوشش‌های اضافی به اندوخته سرمایه‌گذاری شما افزوده می‌شود.

اندوخته سرمایه‌گذاری شما با اختصاص نرخ سود تضمینی انباشته‌شده و طی سال‌های بعد با افزوده شدن حق بیمه‌ها و سود آنها افزایش‌یافته و سرمایه‌ای مناسب و مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه‌های آینده شما خواهد بود.

در پایان مدت بیمه، موجودی اندوخته سرمایه‌گذاری و سود آن به‌اضافه مبالغ اضافی ناشی از تخصیص سود مشارکت در منافع به شما پرداخت می‌شود. در صورت فوت بیمه‌شده در خلال مدت بیمه نیز، سرمایه بیمه‌ای به‌علاوه موجودی اندوخته سرمایه‌گذاری در هر زمان به بازماندگان یا افراد تعیین شده، پرداخت خواهد شد.