ویژگی‌های بیمه‌نامه عمرو سرمایه‌گذاری

 • امکان ارائه پوشش بیمه‌ای از بدو تولد تا سن ۷۰ سالگی.
 • امکان انتخاب مدت بیمه‌نامه از ۵ سال الی ۳۰ سال.
 • امکان انتخاب مبلغ حق بیمه به میزان دلخواه و به‌صورت ثابت یا پلکانی با ضریب رشد سالانه تا ۲۵ درصد.
 • امکان پرداخت اقساط حق بیمه به روش ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه
 • امکان انتخاب سرمایه بیمه عمر به میزان دلخواه و به‌صورت ثابت یا پلکانی با ضریب رشد سالانه تا ۲٠ درصد.
 • اختصاص سود علی‌الحساب تضمینی به اندوخته بیمه‌نامه به‌صورت روزشمار (برای دو سال اول بیمه‌نامه ۱۶درصد ، دو سال دوم ۱۳درصد و بعد از آن تا انتهای مدت بیمه‌نامه ۱۰درصد).
 • اختصاص سود مشارکتدر منافع در پایان هرسال علاوه بر اندوخته تضمین شده.

لازم به توضيح است سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه نامه های عمرو سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین در سنوات گذشته به ترتیب در سال ۱۳۸۸، ۲۲ درصد؛ در سال ۱۳۸۹،‌ ۱۹/۵ درصد؛ در سال ۱۳۹۰، ۲۴/۶ درصد؛ در سال ۱۳۹۱،‌ ۲۵/۲۳ درصد؛ در سال ۱۳۹۲، ۲۵/۸۸درصد؛ در سال ۱۳۹۳، ۲۲/۳ درصد؛ در سال ۱۳۹۴، ۲۰ درصد؛ در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۰/۶ درصد؛ در سال ١٣٩٦ به میزان ۲٠درصد؛ در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۹/۵۵درصد و در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۱/۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ به میزان 25/۵ بوده است.


 • امکان برداشت از اندوخته بعد از یک سال از بیمه‌نامه تا ۷۰درصد اندوخته بیمه‌نامه.
 • امکان دریافت وام بدون ضامن بعد از دو سال از بیمه‌نامه تا ۹۰ درصد ارزش بازخرید.
 • امکان بازخرید بیمه‌نامه طی مدت قرارداد.
 • پرداخت سود تشویقی در صورت پرداخت اقساط حق بیمه به‌صورت پیش از موعد.
 • عدم تعلیق پوشش‌های بیمه‌ای در صورت عدم پرداخت حق بیمه، به‌شرط وجود اندوخته.
 • معاف از مالیات موضوع ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم.
 • معافیت از قوانین انحصار وراثت.
 • مصون بودن سرمایه بیمه از ادعای طلبکاران.
 • قابلیت دریافت اندوخته انتهای بیمه‌نامه به‌صورت یکجا یا مستمری (مدت معین، مادام‌العمر).
 • امکان بهره‌مندی از پوشش‌های اضافی شامل

پوشش حادثه (قابلیت ارائه از سن ۴ سال تا ۷۵ سال) شامل:

 • فوت در اثر حادثه به میزان ۴ برابر سرمایه فوت تا سقف ١٠ میلیارد ریال
 • نقص‌عضو یا از کارافتادگی دائم کلی و جزئی تا ۴ برابر سرمایه فوت به هر علت
 • هزینه‌های پزشکی معادل ٥، ١٠، ١٥ و ٢٠ درصد سرمایه فوت به هر علت (به‌صورت انتخابی) تا سقف ٥۰۰ میلیون ریال

پوشش از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه، بیماری و یا فوت بیمه‌گذار (قابلیت ارائه از سن ۱۸ سال تا ۶۰ سال) شامل:

 • معافیت از پرداخت حق بیمه سنوات آتی (شامل حق بیمه اصلی و اضافی، با احتساب تعدیلات سالانه)
 • پرداخت مستمری تا ۴ برابر حق بیمه سالانه
 • پرداخت سرمایه از کارافتادگی معادل ۱۰۰درصد سرمایه فوت به هر علت

پوشش امراض خاص (قابلیت ارائه از سن یک سال تا ۶۰ سال)

 • پوشش غرامت بیماری‌های خاص تا ٥۰درصد سرمایه فوت، به هر علت تا سقف یک میلیارد ریال.
 • در این پوشش غرامت، با احراز بیماری پرداخت می‌شود.

در صورت دریافت غرامت، پوشش برای سایر امراض در سال‌های بعد نیز قابل‌ارائه خواهد بود