مزایای خاص بیمه عمر و سرمایه‌گذاری نوین

  • پرداخت سود روزشمار: نحوه تخصیص سود تضمینی در بیمه نوین روزشمار می‌باشد.
  • پرداخت سود تشویقی:در صورت پرداخت زودتر از موعد مبالغ اقساط، از زمان پرداخت وجه، سود تضمین شده به‌صورت روزشمار به این مبالغ تعلق‌گرفته که این سود تشویقی باعث افزایش اندوخته بیمه‌نامه می‌گردد. همچنین در صورت کسب سود قطعی سود تشویقی بر مبنای سود قطعی محاسبه می‌گردد.
  • عدم وجود جریمه دیرکرد:در بیمه نوین برای پرداخت بعد از موعد سررسید قسط، جریمه‌ای محاسبه نخواهد شد. فقط سود باتوجه‌به زمان پرداخت قسط محاسبه می‌شود. (در صورت پرداخت تا 30 روز پس از سررسید قسط، سود مربوطه از تاریخ سررسید محاسبه خواهد شد)
  • امکان مشاهده آنلاین مشخصات مالی و غیرمالی بیمه‌نامه.
  • تخفیفات جانبی برای شما در صورت خرید بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری.